Heli Club Westland

Reglementen

Modelvliegen is een fascinerende hobby waar in feite iedereen aan kan beginnen. 
Vliegen met modellen is uiteraard aan regels gebonden, je kunt immers materiële schade of in het ergste geval letsel toebrengen aan anderen of jezelf.
Om bij HCW zelfstandig te mogen vliegen dien je in het bezit te zijn van een clubbrevet en je dient ook verzekerd zijn. 

Heb je nog geen club- of KNVvL brevet, dan vlieg je tot die tijd onder begeleiding van één van onze instructeurs. 
Een clubbrevet kun je bij ons behalen, er zijn genoeg instructeurs die je willen helpen om het clubbrevet te behalen. 

HCW hanteert gedragscodes op basis van ons huishoudelijk reglement en op het gebied van veiligheid
De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart is de overkoepelende bond voor luchtsporten en doet vergelijkbaar werk als bijvoorbeeld de ANWB of KNVB. In de KNVvL zitten ook alle andere luchtsporten in afdelingen ondergebracht. De Afdeling behartigd de belangen van de modelvliegers en clubs in Nederland en maakt de organisatie van het Nederlands Kampioenschap modelvliegen mogelijk. Bij de Afdeling Modelvliegsport zijn bijna honderd model vliegverenigingen en vele duizenden leden georganiseerd. De Commissie Instructie en Veiligheid van de afdeling draagt zorg voor alle soorten regelgeving. De richtlijnen en formulieren kunt u vinden op deze website. De Afdeling Modelvliegsport is mede organisator van vele nationale en internationale wedstrijden en recreatieve evenementen. 

Bestuur en leden van HCW respecteren en volgen regelgeving zoals geformuleerd op de website van de KNLvL. Bij het aangaan van een lidmaatschap ontvangt u het huishoudelijk reglement en richtlijnen op het gebied van veiligheid.